x
Please install MailChimp plugin

ДАРЕТЕ ИДЕЯ - Има Начин

Мечтателите, фантазьорите, изобретателите и практиците са хората притежаващи най-ценният ресурс, а именно идеите. Ще бъдем признателни ако ни помогнете чрез свой хрумвания в посока как да облекчим живота на хората в нужда. „Има начин” отворена за всички хора, които имат ресурса, желанието и времето да мислят в посока на добрите идеи.

Ако желаете да бъдете част от всичко това. Станете част от мислещият екип на „ИМА НАЧИН”!

За целта е необходимо да заявите желание на имейл: izpletitoplina@gmail.com или да се обадите на телефон: 0884 59 31 99