x
Please install MailChimp plugin

Дарете време - Има Начин

Времето е най-ценният ресурс, с който разполага всеки един човек. Ще ви бъдем признателни и благодарни, ако отделите част от него в подкрепа на хората в нужда. Запишете с във прилежащата форма, за да станете част от екипа доброволци и хората, които вярват, че винаги ИМА НАЧИН.